http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Biedronki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ
GRUPA II BIEDRONKI DZIECI 3-LETNIE

Tematy kompleksowe:

  1. Jestem sobie przedszkolaczek
  2. Moja droga do przedszkola


Obszar Fizyczny

 

Obszar Emocjonalny

 

Obszar Społeczny

 

Obszar Poznawczy