http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

Statut Przedszkola nr 320

Koncepcja pracy Przedszkola nr 320

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli

Budżet 2018

Płatności obowiązujące w roku 2017/2018

Ubezpieczenie 2018/2019 część I

Ubezpieczenie 2018/2019 część II

Ubezpieczenie – zgłoszenie szkody

Raport z ewaluacji problemowej

Certyfikat Bezpieczny Przedszkolak