http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przedszkola nr 320 w Warszawie

Ernest Ziemiński
e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora: