http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Nasza misja

„Wspólną sprawą dorosłych jest
pomaganie w rozwoju dzieciom,
aby stały się tym kim mogą…”
Janusz Korczak

misja

Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci. Dziecko znajduje się w centrum naszych działań, które mają na celu stworzenie warunków dla inicjatywy i samodzielnych doświadczeń. Podążamy za dzieckiem, aby pomóc mu w pełni wykorzystać jego możliwości, rozwijać się harmonijnie, odkrywać otaczający je świat. Towarzyszymy dzieciom w osobistych podróżach po ścieżkach ich własnego rozwoju.

Przedszkole podąża pięcioma ścieżkami:

Pierwszy szlak „Twórcze przedszkole” –

 • Budzimy radość z tworzenia
 • Rozwijamy wyobraźnię
 • Uwrażliwiamy na otaczający świat
 • Pobudzamy do działania
 • Rozwijamy uzdolnienia
 • Wspieramy w tworzeniu oryginalnych pomysłów
 • Umożliwiamy wyrażanie siebie w różnych formach aktywności – ruchowej, plastycznej, werbalnej, muzycznej, mimicznej
 • Nieustannie doskonalimy swój warsztat pracy

Drugi szlak „Partnerskie przedszkole” –

 • Współpracujemy z rodzicami w zakresie wychowania ich dzieci
 • Zachęcamy rodziców do włączenia się w działania przedszkola
 • Opracowujemy wspólne działania nad pokonywaniem trudności, podnoszeniem umiejętności dzieci
 • Staramy się zaistnieć w społeczności lokalnej
 • Zapraszamy do współpracy inne osoby i instytucje

Trzeci szlak „Bezpieczne i zdrowe przedszkole” –

 • Kształtujemy nawyki higieniczne i zachowania prozdrowotne
 • Wyrabiamy nawyki związane z hartowaniem, higieną wzroku, słuchu i układu nerwowego
 • Rozwijamy sprawność ruchową dzieci z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • Uczymy zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo

Czwarty szlak „Przyjazne przedszkole” –

 • Tworzymy atmosferę przyjaźni i szacunku
 • Wdrażamy zachowania akceptowane społecznie, wprowadzamy w kulturę bycia
 • Rozwijamy umiejętność zgodnego współżycia, współdziałania i rozwiązywania konfliktów

Piaty szlak „Przedszkole poszerzające horyzonty”

 • Wspieramy dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • Stwarzamy przestrzeń do samodzielnego działania (kąciki zainteresowań)
 • Wspomagamy dzieci w osiąganiu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • Pomagamy w pokonywaniu trudności edukacyjnych i rozwojowych
 • Rozszerzamy zakres wiadomości i umiejętności dziecka