http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Motylki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA  GRUDZIEŃ 2018

GRUPA I MOTYLKI

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. CZEKAMY NA  MIKOŁAJA- 1 tydz.
  2. CORAZ BLIŻEJ  ŚWIĘTA…- 3 tyg.

 

Obszar Realizowane treści obszaru Nr Uwagi
I Fizyczny Dziecko zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne, uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, inicjuje zabawy konstrukcyjne, 1,5,6
II Emocjonalny Dziecko stara się rozstawać z rodzicami bez lęku, przedstawia swoje emocje i uczucia, próbuje rozróżnić emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne 4,5,6,
III Społeczny Dziecko odczuwa swoją przynależność do rodziny, posługuje się swoim imieniem i nazwiskiem, współdziała z dziećmi w zabawie, obdarza uwagą inne dzieci oraz dorosłych, komunikuje się z dziećmi i dorosłymi, 2,3,5,8,9,

 

IV Poznawczy Dziecko wyraża swoje rozumienie świata poprzez ruch, taniec, mimikę,  posługuje się językiem polskim, odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem rozwijając wyobraźnię muzyczną, słucha, śpiewa piosenki, wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredka, ołówkiem, nazywa symbole, klasyfikuje przedmioty, układa rytmy, eksperymentuje, szacuje, przelicza elementy, podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. ogląda książki, 1,2,5,7,8,9,12,13,15, 19,