http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Myszki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczy grupa III Myszki, Dzieci 4-5letnie na miesiąc lipiec 2018 (Akcja letnia)

 

Tematy do realizacji:

I  Spotkanie z latem

II  Wakacyjne podróże

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

– kształtuje umiejętność dokonywania analizy i syntezy wyrazów

-uważnie słucha tekstów literackich i formułuje dłuższe  wypowiedzi

– przestrzega umów zawartych w grupie przedszkolnej;

-wypowiada się na określony temat, uczestniczy w swobodnych rozmowach z    nauczycielem

– mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowuje ton głosu do sytuacji

–  dostrzega zmiany charakteru muzyki i wyraża je ruchem

– śpiewa i inscenizuję piosenkę  ruchem własnego ciała

– utrwala nazwy owoców  i warzyw z najbliższego otoczenia oraz miejsc  gdzie one rosną;

– rysuje po śladzie proste wzory i szlaczki;

– przelicza liczebniki główne i porządkowe w zakresie 10 oraz według własnych możliwości;

-klasyfikuje przedmioty według określonych cech

– wykonuje prace plastyczne według własnego pomysłu z wykorzystaniem różnorodnych

materiałów

– rozwija kreatywność i  pomysłowość w plastyce

-wymienia nazwy przedmiotów potrzebnych podczas wakacji

– wymienia  miejsca gdzie można spędzić wakacje

-aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych w Sali i na świeżym powietrzu

– rozwiązuje zagadki  o tematyce letniej  rozwija  logiczne myśleni