http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Zebranie dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola

OGŁOSZENIE

 

Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci, które w nowym roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy będą uczęszczały do naszego przedszkola

odbędzie się dnia 28 maja 2018 r. o godz. 17.30.

Czas trwania spotkania przewidywany jest

na około 2 godziny,

dlatego prosimy o nie przyprowadzanie dzieci.

 

Podczas zebrania ustalone zostaną terminy spotkań adaptacyjnych.

Powrót