http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Mrówki

 

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  NA  KWIECIEŃ

DL A  DZIECI 6- letnich MRÓWKI

 

TEMATY:

  1. ŚWIAT ZWIERZĄT (2tyg, litery z,u)
  2. WYPRAWA DO WŁOCH ( 1tydz, litera c)
  3. WIOSNA, ACH TO TY! (1tydz, litera ł)

 

Treści programowe:

Poznajemy przyrodę

-poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

-dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt

-nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania

-poznawanie wybranych zwierząt i roślin, (dinozaury, paprocie)

-obserwowanie zmian  zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną,

-utrwalenie zwiastunów wiosny

-zapoznanie z przyrodą Włoch

Uczymy się czytać

-rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich

-czytanie wyrazów według indywidualnych możliwości i umiejętności dzieci

-czytanie krótkich ilustrowanych tekstów

-zabawy z sylabami

-zabawy z elementem spostrzegawczości

-tworzenie własnych książeczek

-wskazywanie szczegółowych różnic

-ćwiczenia słuchu fonetycznego

-ćwiczenia orientacji w przestrzeni(od lewej do prawej)

-nauka wierszy na pamięć

-tworzenie ciągów słów

Edukacja matematyczna

-rozpoznawanie cyfr

-dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

-rozróżnianie zbiorów równolicznych i nierównolicznych

-zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych

-doskonalenie zdobytych doświadczeń matematyczna: rytmy, znaki matematyczne, piktogramy

Poznajemy świat

-wskazywanie Polski na mapie Europy

-zapoznanie z Włochami- państwem UE

-poznawanie ciekawostek, legendy Włoch

-wymienianie poglądów na temat potraw

Aktywność społeczna

-dostrzeganie potrzeb innych

-szanowanie wytworów prac innych

-unikanie zachowań agresywnych

-dbanie o porządek

Aktywność artystyczna

-nauka piosenek, tańców

-wykonywanie akompaniamentu do piosenek

-śpiewanie na podany temat

-oglądanie reprodukcji malarzy, rzeźbiarzy

-tworzenie roztworów barw o różnym natężeniu

-odczuwanie radości z tworzenia

-uczestniczenie w zabawach pantomimicznych

Aktywność ruchowa i zdrowotna

-utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała i ciała drugiej osoby

-uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

-przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw

-właściwe zachowanie się w czasie korzystania ze środków transportu