http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Mrówki

 

 

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  DLA GRUPY  MRÓWEK 6-l  NA  MAJ  2018r.

 

  1. W ŚWIECIE MUZYKI
  2. MÓJ REGION, MOJE PAŃSTWO, MOJA UNIA
  3. MAJÓWKA Z MAMĄ I TATĄ (2 tyg)

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

W świecie sztuki- muzyka, plastyka, teatr

-słuchanie i śpiewanie piosenek

-gra na instrumentach perkusyjnych

-instrumentacja wierszy czy opowiadań

-wyrażanie muzyki ruchem

-rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców

-wyrażanie nastroju danego obrazu

-zwracanie uwagi na otaczające nas piękno

-wyrażanie swoich emocji poprzez barwy

-doskonalenie poznanych technik plastycznych

-radosny udział w przedstawieniach teatralnych

-umiejętne posługiwanie się rekwizytami

-swobodne improwizowanie  słowne i ruchowe

Uczymy się czytać

-czytanie krótkich ilustrowanych tekstów

-umiejętne odczytywanie często stosowanych oznaczeń i symboli

-tworzenie sylab z poznanych liter

-tworzenie wyrazów z sylab

-określanie znaczenia umiejętności czytania

Przygotowujemy się do pisania

-rozwijanie sprawności całego ciała

-nabywanie świadomości własnego ciała

-określanie kierunku rysowania, pisania

-nabywanie płynności ruchów rąk

-rysowanie szlaków literopodobnych

Edukacja matematyczna

-poruszanie się pod dyktando

-określanie odległości położenia przedmiotów

-klasyfikowanie przedmiotów

-rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego

-rozwiązywanie zadań tekstowych

-doskonalenie dodawania i odejmowania

-mierzenie długości

-zabawy z wagą szalkową

Nasza miejscowość, nasz region

-nazywanie swojej miejscowości

-słuchanie legend

-tworzenie planu swojego osiedla

-słuchanie i poznanie nagrań ludowych Mazowsza

Jesteśmy Polakami

-poznawanie nazwisk i imion znanych Polaków

-utrwalanie symboli narodowych

-poznawanie nazw krajów UE

Nasze rodziny

-wyjaśnienie wieloznaczności słowa DOM

-podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice

-określanie wyglądu rodziców

-samodzielne wykonanie upominków dla rodziców

-szanowanie domowników

-wzajemne okazywanie sobie uczuć

Poznajemy przyrodę

-Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

-określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt

-poznawanie roli dżdżownicy w spulchnianiu ziemi

-utrwalanie poznanych sposobów dbania o środowisko

-samodzielne przeprowadzanie doświadczeń

Rozwój fizyczny i sprawność ruchowa

-uświadomienie problemów osób niepełnosprawnych

-uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych oraz zabawach na powietrzu

-przypominanie o szkodliwości hałasu dla ludzi

-wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw

-uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zakazów np.: nie jemy nieznanych roślin, nie głaszczemy nieznanych zwierząt, nie rozmawiamy z obcymi…