http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Rada Rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi opracowaniami:

Regulamin Rady Rodziców

Preliminarz wpływów i wydatków Rady Rodziców przy Przedszkolu Nr 320 w Warszawie na rok szkolny 2019/2020


Rozliczenie wpływów i wydatków


Rozliczenie 09-11.2019 r.

 


Wpłaty na Radę Rodziców prosimy o dokonywanie bezpośrednio na konto bankowe nr:

 

PKO BP 10 1020 1185 0000 4202 0011 4843

 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka

oraz nazwę grupy w celu identyfikacji wpłaty.