brodowska

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
kierunek: Pedagogika Specjalna,
specjalność: Wychowanie Przedszkolne i Wczesna Interwencja