http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Żabki

            ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZE NA LUTY

                                    GRUPA IV  „ŻABKI”  DZIECI  5 – 6 LETNIE

Tematy kompleksowe:

  1. Jaki jest śnieg?
  2. Z górki na pazurki
  3. Teatr
  4. Zawody naszych rodziców

Obszar Fizyczny

Obszar Emocjonalny

 Obszar Społeczny

 Obszar Poznawczy