http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Żabki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawczy grupa IV Żabki

na miesiąc wrzesień 2018 dzieci 5-6letnie

Tematy do realizacji:

I  Witaj przedszkole

II   Pamiątki z wakacji  

III  Światło czerwone, światło zielone

IV  Jaki jestem

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

– potrafi współdziałać podczas zabawy

– wykonuje ćwiczenia według pokazu i instrukcji słownej

– zna imiona kolegów i koleżanek

– potrafi opowiedzieć o swoich wrażeniach i odczuciach

– wskazuje podobieństwa i różnice

– poznaje ciekawostki na temat życia sowy

– potrafi ocenić pracę własną i kolegów

– bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych

– przestrzega zasad i reguł bezpieczeństwa

– myśli logicznie, wypowiada się na podany temat i odpowiada na pytania

– dzieli wyrazy na sylaby, głoski i litery

-jest zainteresowane czytaniem i pisaniem, odwzorowuje obraz graficzny litery, czyta globalnie imiona

– muzykuje z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych

– uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, aktywnie słucha muzyki

– orientuje się w schemacie własnego ciała

– używa pojęć: za mną, przede mną, z lewej strony, z prawej strony, bliżej- dalej, niżej- wyżej, cięższy, lżejszy

– zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i rozpoznaje podstawowe znaki drogowe oraz nie oddala się samodzielnie od grupy

–  rozpoznaje figury geometryczne, używa pojęcia koło

– ustala liczebność zbioru, segreguje elementy według podanych cech

– przelicza w zakresie 5 i więcej oraz według własnych możliwości

– rozpoznaje i nazywa samochody służb ratowniczych, zna numery alarmowe

– rozwiązuje zagadki słowne

– ustala kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej

–  rozpoznaje i nazywa kolory, wskazuje na palecie barw kolory jasne i ciemne