http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Żabki

Gr.  IV            Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla grupy 5-latków

na miesiąc czerwiec  2018

 

                                        

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI:

           

– Święto wszystkich dzieci

– Czekamy na wakacje

– Lato pełne barw

– Jedziemy na wakacje

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:         

– rozpoznawanie i nazywanie emocji: złość, radość, zdziwienie, smutek

-uświadomienie dzieciom prawa do wyrażania emocji i faktu, że wszyscy niezależnie od miejsca pochodzenia odczuwają emocje

-zapoznanie dzieci z Instytucją Rzecznika Praw Dziecka

-ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, poszerzanie pola widzenia jako przygotowanie do nauki czytania

-doskonalenie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała

-utrwalanie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi

-rozwijanie koordynacji ruchowej, doskonalenie motoryki, rozwijanie umiejętności współpracy w parach  i w grupie, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw

-dostrzeganie charakterystycznych elementów różnych krajobrazów( góry, morze, jeziora, wieś)

-doskonalenie umiejętności poruszania się w przestrzeni zgodnie z poleceniem nauczyciela, różnicowanie prawej i lewej strony w przestrzeni

-rozwijanie poczucia rytmu, kształtowanie pamięci słuchowej, umiejętności ładnego i melodyjnego śpiewu

-rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego podczas układania historyjki obrazkowej

-rozwiązywanie zagadek, doskonalenie umiejętności tworzenia pojęć na podstawie definicji

-rozwijanie umiejętności wykonywania operacji matematycznych, dodawania, odejmowania, podpisywania liczebności zbiorów za pomocą symboli

-doskonalenie umiejętności posługiwania się miarkami zastępczymi i porównywanie długości przedmiotów

-rozwijanie wyobraźni plastycznej, kształtowanie umiejętności wyrażania swoich odczuć w formie plastycznej

-doskonalenie sprawności manualnych podczas malowania, składania, klejenia

-rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz udzielania logicznych i poprawnych językowo odpowiedzi

 

 

Zabawy ruchowe:

bieżna: „Ryby w sieci”, „Kucanka”

rzutna: „Rzucam- złap”„ Kto dalej rzucił?”

skoczna: „Przeprawa przez rzekę po kamieniach”, „Wiewiórki w dziuplach”

orientacyjno- porządkowa: „Samochody”, „Motyle na łące”

z czworakowaniem: „Pieski na spacer, pieski do budy”, „Koty i myszki”

z elementem równowagi: „Marsz z krążkiem na głowie”

zestawy ćwiczeń gimnastycznych i porannych wg przewodnika i K. Wlaźnik