http://przedszkole320.pl/wp-content/uploads/2016/06/intro-04.jpg

Żabki

 

Gr.  IV            Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze dla grupy 5-latków na miesiąc kwiecień  2018

                                        

TEMATY KOMPLEKSOWE DO REALIZACJI:

 

– Słoneczna Italia

– Na wsi

– Praca  rolnika

– Chronimy środowisko

– Kto ty jesteś?

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

-poznanie kultury Włoch, charakterystycznych potraw, tradycji, flagi kraju

-poszerzanie wiedzy na temat zwierząt mieszkających na wsi

-rozwijanie odporności dzieci poprzez codzienne zabawy na świeżym powietrzu

-poznanie nazw miejsc, w których mieszkają zwierzęta na wsi: stajnia, obora, chlew, kurnik

-sprawne przeliczanie w zakresie 10, odwzorowywanie liczebności za pomocą zbiorów zastępczych, liczmanów, cyfr, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi

-doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej, odzwierciedlanie powstałych kształtów na kartce

-poznanie właściwości zdrowotnych produktów mlecznych

-rozwijanie koordynacji ruchowej, umiejętności współpracy w parach i grupie, utrwalanie zasady gry fair play, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabaw

– zrozumienie znaczenia pracy rolników dla wszystkich ludzi

– poznanie nazw urządzeń i maszyn służących do pracy w rolnictwie dawniej i dziś: grabie, motyka, kombajn, traktor

-ćwiczenie percepcji wzrokowej, zapamiętywanie układów rytmicznych, samodzielne układanie rytmów i sprawdzanie poprawności ich odzwierciedlania

-zwrócenie uwagi na wiele chorób, które są spowodowane przez jedzenie dużej ilości słodyczy( choroby zębów, otyłość)

-doskonalenie percepcji słuchowej, wyszukiwanie nazw rozpoczynających się daną głoską

-wyjaśnienie pojęcia ekologia, ochrona środowiska; poznanie znaczenia działań proekologicznych

-przeprowadzanie analizy i syntezy głoskowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej

-wyjaśnienie pojęcia ojczyzna, poznanie postawy patriotycznej

-zapoznanie z najbardziej znanymi legendami polskimi i miejscami z nimi związanymi oraz symbolami miast( Smok Wawelski, Kopiec Wandy i Kraka, Toruńskie pierniki, Syrenka warszawska)

-zapoznanie z symbolami narodowymi Polski: godłem, hymnem i flagą

-praca z mapą konturową Polski, zaznaczenie kilku regionów( morze, góry, kraina jezior, rzeki, miasta- Warszawa, Kraków, Toruń)

 

 

Zabawy ruchowe:

Bieżna: „Po drugiej stronie”, „Berek kucany”

rzutna: „Do trzech podaj”, „Podawanie piłki górą”

skoczna: „Traf do kosza woreczkiem”, „Żabki nad stawem”

orientacyjno- porządkowa: „Wiatraczki”, „Motyle”

z czworakowaniem: „Zabawa kotów piłkami”, „Psy i koty”

z elementem równowagi: „Omiń kałużę”, „Nie podepcz grządek”

zestawy ćwiczeń gimnastycznych i porannych wg przewodnika i K. Wlaźnik